Урамшууллын оноогоо цуглуулаарай

nom.mn цахим дэлгүүрээс ном худалдан авч худалдан авалт бүртээ урамшууллын оноо цуглуулах боломжтой. Худалдан авалтын үнийн дүнгийн 5% нь таны "урамшууллын данс"-нд оноо болон цугларна. Урамшууллын оноо нь төгрөгтэй 1:1 ханшаар харьцана. Цугларсан урамшууллын оноогоороо nom.mn цахим дэлгүүрээс худалдан авалт хийж болно.