Goodreads: n/a
Байгаа
38,000 
Буддын гүн ухаантнууд Хүн өөрийн сэтгэлийн урсгалыг хэдий чинээ зөв залж чадна төдий хэрээр аз жаргалаа олж болно гэж сургасан байдаг. Тэгвэл сэтгэлийн урсгалаа зөв жолоодохын тулд хүн эхлээд өөрийн бодол санааг хөндлөнгөөс ажиж, таньж сурах хэрэгтэй гэж заажээ. Бодол санаа, хүсэл мөрөөдөл...
ОрчуулагчУлам-Ундрах Ц. ХавтасХатуу хавтастай
Goodreads: n/a
Байгаа
40,000 
Хүмүн бид асуудлыг шийдвэрлэх төрөлхийн авьяастай. Бидэнд нөөц бий. Бид асуудалд бэлтгэлгүй байлаа ч хариу үйлдэл хийдэг. Бид ийнхүү гэнэтийн ноцтой байдалд ихэд дассан учир эн тэргүүнд түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг талаар боддоггүй. Гэмт хэрэг гарвал цагдаа шийдчихнэ, архаг өвчин туссан...
ОрчуулагчУлам-Ундрах Ц. ХавтасХатуу хавтастай
Шүүлтүүр
Зохиогч
    Бүгдийг харуулах (84)
Орчуулагч (1)
    Бүгдийг харуулах (37)
Хавтас
Эрхлэн гаргасан
    Бүгдийг харуулах (29)
Үнэ

 – 

  • 38000
  • 40000